Projecten

In het Huis van Ontmoeting, locatie de Drie Ranken,  kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden. Je kunt denken aan symposia, thema-avonden, activiteiten voor allerlei doelgroepen.

Heb jij een mooi idee? Wil je iets organiseren? 
Maak een plan en informeer naar de mogelijkheden van het gebouw.

Heb je financiële ondersteuning nodig, dan kun je de stichtingen benaderen.

De volgende activiteiten zijn al met behulp financiële ondersteuning van de stichtingen tot stand gekomen:

De Verwondering:
een verhalen vertelplek: meer info

 VONC:
filmavonden, lezingen, meditatieavonden: meer info

Oud Geleerd, Jong Gedaan:
collegereeksen met thema’s waar we in deze wereld mee bezig zijn: meer info
Dit project wordt financieel gesteund door:

Projecten die een bijdrage krijgen van Monuta Helpt richten zich op ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg en zorg voor nabestaanden. Zo ondersteunen wij bij het opleiden van vrijwilligers van hospices en mantelzorgorganisatie en dragen we bij aan herdenkingsprojecten, zoals bijeenkomsten, herinneringsmonumenten of lotgenotencontact. 

All souls all mates:
kaarsenactie om stil te staan bij mensen, die op wat voor wijze, niet meer in je leven zijn: meer info

Reparatiecafé:
de plek voor reparatie van kapotte huishoudelijke artikelen en/of huisraad: meer info
Dit project wordt financieel gesteund door:

De Haëlla Stichting (info@haella.nl ) steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven, waarvan de doelgroep direct profijt heeft en waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Projecten die een startsubsidie behoeven om slagkracht te ontwikkelen. Bijzondere projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn. Projecten op de volgende gebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid)

Kerstwandeling:
Een samenwerking tussen allerlei instanties, gemeente Apeldoorn en ondernemers: meer info