Aanvraag voor subsidie/fonds

Indien het project op basis van de ingestuurde informatie past binnen de doelstellingen van de Stichting Huis van Ontmoeting kan gevraagd worden een uitgebreidere projectaanvraag in te dienen.

Heeft u een idee of project dat hiervoor in aanmerking komt voor ondersteuning door de Stichting, laat het ons weten. Samen met u onderzoeken wij de mogelijkheden om uw project ten uitvoer te brengen. Wij helpen u graag met de subsidieaanvraag of fondsenwerving.

Alleen projecten die betrekking hebben op de wijk de Maten en in de Drie Ranken plaats vinden worden vooralsnog in behandeling genomen.
Daarnaast kunnen wij uw project nu niet in behandeling nemen als u zelf al fondsen of subsidies heeft aangevraagd, maar daarover nog geen uitsluitsel heeft gekregen.

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.