Aanvraag voor subsidie/fonds

Wanneer u een idee of project denkt te hebben, dat in aanmerking komt voor ondersteuning door de Stichting, laat het ons weten. Het kan daarbij ook om een éénmalig project gaan.

Samen met u onderzoeken wij de mogelijkheden om uw project ten uitvoer te brengen. Wij helpen u graag met de subsidieaanvraag of fondsenwerving.

Alleen projecten die betrekking hebben op de wijk de Maten en in de Drie Ranken plaatsvinden worden vooralsnog in behandeling genomen.

Heeft u voor het gehele benodigde bedrag elders een aanvraag gedaan voor financiering en heeft u daarover nog geen uitsluitsel heeft gekregen, dan kunnen we uw project nu niet in behandeling nemen. Heeft u elders een aanvraag ingediend voor een deel van het benodigde bedrag, dan kunt u bij HvO een aanvraag indienen voor het resterende bedrag.

NB. Indien het project op basis van de ingestuurde informatie past binnen de doelstellingen van de Stichting Huis van Ontmoeting kan gevraagd worden een uitgebreidere projectaanvraag in te dienen.

Vul het onderstaande formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren. U krijgt een kopie van uw aanvraag in uw mailbox.

Aanvraag subsidie / fonds