Hoe kan ik helpen?

U kunt ons helpen. Wij hebben sponsoren nodig om onze projecten op te kunnen starten en aan de gang te houden.

U kunt natuurlijk ook zelf projecten aandragen.

Dat gaat niet alleen om geld, maar ook om het verder vertellen van onze projecten zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken in de wijk de Maten.

Nieuwsbrief
De vrienden van het Huis van Ontmoeting brengen minimaal 1 keer per jaar, afhankelijk van de actualiteit, een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief is beschikbaar voor vrienden, donateurs, deelnemende bedrijven en fondsen, alsmede voor werkgroepen en belangstellenden. In de nieuwsbrief worden de activiteiten en projecten genoemd die door de beide stichtingen worden ondersteund en actuele nieuwsfeiten vanuit de actieve werkgroepen.

Vriendenavond
Verder organiseert vrienden van het Huis van Ontmoeting minimaal 1 keer per jaar (vanaf 2024) een Vriendenavond. Deze avond is bestemd voor vrienden van het Huis van Ontmoeting, werkgroepen die gebruik maken van de inbreng van de stichtingen, vertegenwoordigers van de Drie Ranken (kerkeraad en college van kerkrentmeesters), vertegenwoordigers van sponsors/fondsen en gemeente Apeldoorn, deelnemende ondernemers en overige belangstellenden. Deze Vriendenavond wordt georganiseerd bij voldoende belangstelling en het streven is om dit een thema-avond te laten zijn.

Hoe kunt u helpen:

Ben u een individuele vriend?

Ben u een zakelijke vriend?