Projecten 2020

De volgende activiteiten zijn in 2020 met behulp financiële ondersteuning van de stichtingen en andere instanties tot stand gekomen. Ondanks alle beperkingen door de corona gezocht naar wat wel kan:

All souls all mates:
kaarsenactie om stil te staan bij mensen, die op wat voor wijze, niet meer in je leven zijn: meer info

Kerst komt naar je toe en Anderhalvemeter Engel  –  kerst 2020
Omdat door de corona maatregelen een kerst-wandeling door het Matenpark niet mogelijk was, heeft de organisatie dit jaar een kerst-film gemaakt:  meer info

Oud Geleerd, Jong Gedaan:
collegereeksen met thema’s waar we in deze wereld mee bezig zijn: meer info
Dit project wordt financieel gesteund door:

Projecten die een bijdrage krijgen van Monuta Helpt richten zich op ouderenzorg, palliatieve zorg, mantelzorg en zorg voor nabestaanden. Zo ondersteunen wij bij het opleiden van vrijwilligers van hospices en mantelzorgorganisatie en dragen we bij aan herdenkingsprojecten, zoals bijeenkomsten, herinneringsmonumenten of lotgenotencontact. 

FEEL Concerten
Op 2 februari 2020 is een eerste FEEL concert gehouden met een onverwacht groot aantal enthousiaste bezoekers (ruim 70). De geplande concerten op 29 maart en 14 juni konden vanwege de COVID-19 maatregelen niet door gaan.
Vervolgens zijn er twee concerten gehouden binnen de mogelijkheden van COVID-19 maatregelen (max. 30 bezoekers, 1,5 m. afstand):
11 oktober 2020 : Ray Hijink en combo, jazz piano en zang
29 november 2020: Ab Weegenaar, orgel en fagot.
Meer info