Zakelijke vriend

Hoe kunt u met uw bedrijf onze stichting steunen?

Eenmalige gift
Er zijn verschillende mogelijkheden om de stichtingen zakelijk te ondersteunen. Dat kan door middel van een éénmalige gift. Dan kunt u een bedrag overmaken op IBAN: NL91INGB0104996323  tnv “Stg Vrienden v Stg Huis Ontmoeting” onder vermelding van ‘gift’

Donateurschap
Dan kiest u voor meer duurzame steun. Wij hopen dat u ons dan meerdere jaren steunt met een bepaald bedrag per jaar.
Wanneer u voor deze manier van doneren gaat, kunt u contact opnemen met info@vriendenhvo.nl

ANBI & Fiscus
De stichtingen zijn door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar!
Meer informatie hierover vindt u op: de Belastingdienst