Nieuws

Hier een overzicht van lopende zaken en interessante ontwikkelingen, waarvan we U op de hoogte willen houden.

Collegereeks oktober 2023: Oud Geleerd Jong Gedaan

THEMA: ‘Zwaartekracht – onzichtbaar, maar overal’
Tijd: Donderdag 5, 12, 19 en 26 oktober 2023 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u.
Locatie: De Drie Ranken. Eglantierlaan 202 in De Maten in Apeldoorn
Student/docent: Fabio de Moor

Voor meer informatie, zie sheet met informatie

Digicoach (september)

Op 30 september wordt er van 13.00-16.00 uur het Eigenwijks inspiratiefestival georganiseerd op de Prins Willem Alexanderlaan 1419 in de ruimtes van de Dagbesteding Zorggroep Apeldoorn. Inwoners van diverse wijken van Apeldoorn krijgen hier de mogelijkheid om hun initiatieven op hun eigen manier te presenteren. Er komt een podium waarop een verhaal verteld kan worden, een presentatie of een optreden gegeven kan worden.  Voor de wijk Zuidoost doet Digicoach mee!

  • Er komt een festivalgids waar alle initiatieven en verhalen die aanwezig zijn op het festival in komen te staan.
  • Er komt een fotomuur met foto’s van activiteiten waar de bewoners en organisaties betrokken bij zijn geweest.
  • Er komt een mogelijkheid voor wethouders, raadslieden en andere geïnteresseerden om in gesprek te gaan met inwoners.
  • Er zijn voldoende hapjes en drankjes aanwezig zijn voor bezoekers.

Nieuws van Digicoach: samenwerking met ROC Aventus (bericht 5 jun 2023)

Kiki en  Tineke; jongeren helpen senioren

Op een achternamiddag werd er bij Tineke aan de voordeur gebeld. Toen zij opendeed stond er een stoer mevrouwtje op de stoep, zoals zij zelf vertelde. “Ik ben Kiki, uw digicoach” zei het 19 jarige meisje dat tegenover haar stond. Een eerste ontmoeting die indruk maakte.


Sinds die eerste ontmoeting is Kiki een levenslustige en zelf bewuste studente gebleken die heel goed weet hoe je met computers en smartphones moet omgaan. Ze komt zo één keer per week een uurtje bij Tineke om haar digitaal wat zelfredzamer te maken. Toen ik onlangs zo’n studieuurtje bij haar thuis mocht meemaken, was Kiki al drie keer bij haar geweest. In die enkele uurtjes was Tineke al heel wat wijzer geworden over hoe je berichten doorstuurt, over hoe je foto’s kunt overzetten en over hoe je de overbodige gegevens die op haar laptop stonden kunt opruimen. Tineke is daarom erg enthousiast over haar digicoach Kiki. Zij is rustig maar ook doortastend. Ze kan handelingen die Tineke moeilijk en een beetje eng vindt, heel eenvoudig uitleggen en een aantal keren voordoen. Dat geeft Tineke vertrouwen om het ook zelf te doen! Ze is geduldig en geeft mij niet het gevoel dat ik maar een stom oud mens ben, zegt Tineke met een klank van dankbare waardering in haar stem. Ik val in haar ogen niet samen met mijn onvermogen en onwennigheid wat betreft de digitale wereld die haar zo vertrouwd en eigen is. Ik mag gewoon die hulpbehoevende oudere zijn die tot de generatie behoort die nu eenmaal niet de digitale ontwikkelingsgang van de jongere generaties heeft meegemaakt. Inmiddels is er tussen de 81 jarige Tineke en de 19 jarige Kiki een wederzijdse relatie van begrip en genegenheid ontstaan. Ze gaan met elkaar om op voet van respect en gelijkwaardigheid.
Kiki geeft in het gesprek van die middag aan dat zij het interessant en leuk vindt dit vrijwilligerswerk te doen. Toen er op haar opleiding bij Aventus aan de studenten de mogelijkheid geboden werd dit vrijwilligerswerk als onderdeel van de studie te gaan doen, heeft zij zich ogenblikkelijk opgegeven. Het sprak haar in het bijzonder aan dat je op deze wijze gedurende ongeveer 6 weken in contact kwam met een oudere. Want zoveel ouderen kwam zij in haar leven buiten haar eigen grootouders eigenlijk niet tegen, vond zij. Voor haar opleiding maatschappelijk werk leek haar dit vrijwilligerswerk
een goede uitdagende aanvulling. Tot nu toe beantwoordt het contact met Tineke helemaal aan haar verwachtingen. Zij hoort van Tineke wat haar bezig houdt, hoe zij in het leven staat, hoe zij het ouder worden ervaart. Zij praten met elkaar tussen de studiemomenten door over het verleden en over de toekomst. Zij vindt het fijn met Tineke ook over haar eigen gevoelens en verwachtingen te kunnen spreken. Kiki en Tineke vinden het heel belangrijk dat jong en oud, dat verschillende lagen van de bevolking elkaar verstaan. Onderling begrip en respect is een noodzakelijke basis voor een goede toekomst. Zo zijn Kiki en Tineke blij met elkaar en blij met het project dat hen bij elkaar gebracht heeft.


(dit stuk verscheen eerder in Drieklank, kwartaalblad van De Drie Ranken)

Eet-Mee (bericht mei 2023)

Sinds september 2022 kookt een aantal vrijwilligers uit De Drie Ranken en uit de wijk De Maten voor mensen die niet goed rond kunnen komen en voor mensen die het heel gezellig vinden om eens samen met anderen aan tafel te zitten. Inmiddels komen elke donderdag meer dan dertig mensen eten. Per maaltijd zijn er zes vrijwilligers aanwezig: twee mensen die koken, twee mensen die uitdelen en twee gastvrouwen/-heren.
De gemeente Apeldoorn vindt dit initiatief zo belangrijk dat ze het gedurende één jaar financieel ondersteunt. Deze geldelijke ondersteuning kon tot stand komen door een succesvolle aanvraag van de stichting Huis van Ontmoeting (HvO) voor een subsidie op grond van de regeling Inwonersinitiatieven van de Gemeente Apeldoorn.

Wethouder Anja Prins overhandigt de subsidie aan vrijwilligers Eet-Mee
Wethouder Anja Prins overhandigt de subsidie aan vrijwilligers Eet-Mee