Nieuws

Hier een overzicht van lopende zaken en interessante ontwikkelingen, waarvan we U op de hoogte willen houden.

Oud Geleerd Jong Gedaan april 2024

THEMA: ‘Collegereeks over de beeldtaal van de christelijke kunst’

Tijd: Donderdag 4, 11, 18 en 25 april van 15.30 tot 16.30 uur. Inloop vanaf 15.00 u.
Locatie: De Drie Ranken. Eglantierlaan 202 in De Maten in Apeldoorn.

De werkgroep Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG) biedt in april een nieuwe reeks colleges aan. Dit keer over iconografie: christelijke kunst leren begrijpen. Het thema is “Van aartsengel tot zonnekrans” – de beeldtaal van de christelijke kunst. Hierin verklaart een student-docent de betekenis en symboliek van, met name, Europese christelijke kunst. Vooral in de iconografie (dat ‘schrijven met beelden’ betekent) zijn veel boodschappen te herkennen. Het eerste college gaat over de vraag hoe je oude kunst moet ‘lezen’. In het tweede college staat de kunsthistorische kijk op Jezus Christus centraal. Hoe werd hij gedurende tweeduizend jaar afgebeeld? Het derde college gaat dieper in op de afbeeldingen van katholieke heiligen en het laatste college behandelt de religieuze kunst uit de middeleeuwen. De colleges zijn laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Ze zijn in De Drie Ranken op de donderdagen 4, 11, 18 en 25 april, van 15.30 – 16.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur) en kosten €25,- voor de hele reeks (met financiële steun van Stichting Huis van Ontmoeting). Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en door betaling van € 25,- op rekeningnummer NL 67 INGB 0008 5034 83 t.n.v. Stichting Huis van Ontmoeting, o.v.v. OGJG april 2024. Bij te veel aanmeldingen krijgen senioren van 60 jaar en ouder voorrang.