Projecten 2023

In 2023 gaan we verder met bestaande projecten (indien zij geldelijke ondersteuning aanvragen) en zo mogelijk met nieuwe.

 • In 2023 zal er gestart worden met opnieuw ondersteuning van het project Kleurrijk Ontmoeten in de Maten (KOM!). Er is  op 18 maart een dag voor ontmoeting tussen mensen van verschillende culturen, te beginnen in de Maten. Op die dag worden activiteiten georganiseerd waardoor mensen uit de Apeldoornse samenleving van verschillende culturele achtergrond samen in gesprek kunnen komen. Door kennismaking en ontmoeting kan er verbinding ontstaan.

 • Daarnaast willen we activiteiten op gebied van muziek en op gebied van ontmoeting, geestelijk welzijn en duurzaamheid financieel mede mogelijk maken. Er is subsidie aangevraagd voor:
  • Een voorlichtingsavond over “omgaan met dementie”,
  • Een Leeskring,
  • Een Schildergroep,
  • Een groep ‘Rouw en Verlies’.

 • Tenslotte willen we actief zoeken naar verbinding met bestaande en nieuwe projecten en ideeën in de wijk De Maten, passend bij de doelstelling van HvO.
  • Een voorbeeld van zo’n nieuw project is de organisatie van een ‘Groene week’ eind maart begin april. De doelstelling is informatie en demonstraties door deelnemende regionale partijen over energiebesparende maatregelen en duurzame mogelijkheden. Het zal worden afgesloten met een groene markt.
  • Een ander nieuw project is een kunstroute: met de fiets langs kunstwerken in de openbare ruimte in de wijk De Maten.