Projecten 2023

  De volgende activiteiten zijn in 2023 met behulp financiële ondersteuning van de stichtingen HVO en andere instanties tot stand gekomen.

  Voorlichting “Omgaan met dementie”

  Op maandagmiddag 20 maart is in de Huiskamer van De Drie Ranken de voorlichtingsmiddag “Omgaan met dementie” gehouden. Deze middag was georganiseerd door de pastorale teams van De Drie Ranken in samenwerking met   Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Veluwe.

  De voorlichting is die middag verzorgd door Marie-José Andringa en Marleen Onclin van deze laatste organisatie. Ook waren er nog twee andere vrijwilligers van deze organisatie meegekomen die achter een tafel met veel informatiemateriaal hebben gestaan voorafgaande aan de voorlichting, in de pauze en na afloop. Van deze informatietafel is heel goed gebruik gemaakt.

  Om 14.00 uur was de Huiskamer van De Drie Ranken goed bezet met tegen de 50 bezoekers. Ds. Ad Wijlhuizen opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan alle bezoekers en met name aan de voorlichters van Alzheimer Nederland.

  De dames Andringa en Onclin gaven afwisselend de voorlichting, gebruik makend van een PowerPoint-presentatie op een groot flatscreen. In hun voorlichting zaten veel praktische voorbeelden over omgaan met mensen met (beginnende) dementie vooral gericht op hele dagelijkse omstandigheden. Na de pauze was er ruim gelegenheid om vragen te stellen, waarvan royaal gebruik werd gemaakt.

  Rond 16.15 uur werden de dames door Hans Hulst, coördinator van een van de pastorale teams, bedankt met een bloemetje voor hun heldere verhaal met vele bruikbare tips.

  De middag heeft volledig voldaan aan de verwachtingen. Voor de pastorale teams ligt er nu een vervolgvraag: hoe kunnen wij een dementievriendelijke kerk worden. Welke stappen zijn daarvoor nodig.

  subsidieregeling Inwonersinitiatieven

  Ontmoetingsplek De Druif: Huiskamer in De Drie Ranken in De Maten

  Ontmoetingsplek De Druif biedt een plek voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht en ontmoeting. Na een voorzichtige start op 16 april 1991 is inloophuis De Uitkijk, zoals het toen heette, inmiddels uitgegroeid tot  Ontmoetingsplek De Druif, een begrip voor velen.  We maken gebruik van de uitnodigende, sfeervolle Huiskamer in De Drie Ranken. De Huiskamer is goed bereikbaar via de ingang aan het Violierenplein en heeft van buitenaf een uitnodigend karakter. Het is een vanzelfsprekende plek voor ontmoeten, verbinden, omzien naar elkaar en zingeving.’ Met deze tekst op de website nodigt De Druif bezoekers vanuit de hele wijk nu al voor het 32ste jaar buurtgenoten uit die behoefte hebben aan contact, een gesprekje met een gastvrouw/ -heer of om samen met anderen een kop koffie te drinken.

  Voor het jaarverslag 2022 Klik hier

  Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

  Groene Weekend

  Met behulp van een 25-tal vrijwilligers werd er tijdens het ‘Groene Weekend’ op

  vrijdagavond 31 maart en op zaterdag 1 april een programma neergezet wat gericht was op duurzaamheid en duurzaam leven.

  Op vrijdagavond kwamen ongeveer 100 mensen uit De Maten en Groot Zonnehoeve luisteren naar een lichtvoetig cabaret met als thema klimaatproblematiek en duurzaamheid. De voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ werd verzorgd door verhalenverteller Kees Posthumus en de veelzijdige muzikant Henk van Glabbeek. Het was een speels programma waarin de pracht van de natuur werd gevierd en de zorgen over het klimaat werden gedeeld. En praktisch: hoe kunnen wij ons inzetten voor een duurzame toekomst.

  Op zaterdag 1 april was er van 9:30 tot 16 uur in het gebouw van De Drie Ranken een grote Groenmarkt met plantjes, zaadjes enz. De wijkwethouder Sunita Biharie opende de Groenmarkt. Doordat het erg slecht weer was moest de plantjesmarkt noodgedwongen binnen in De Drie Ranken worden houden. Desondanks kwamen er ongeveer 120 mensen. Er waren zeer veel plantjes en stekjes gebracht, die vlot van de hand gingen. Er was voldoende ruimte voor informatieve gesprekken met de standhouders op gebied van duurzame energie, leven zonder afval en tweehandskleding, Er was een ‘groene ‘lunch’ en een door IVN georganiseerde wandeling naar de Heemtuin in het Matenpark. Ondanks de regen waren de deelnemers hier erg enthousiast over.

  Initiatievenregeling Gemeente Apeldoorn

  Kleurrijk Ontmoeten in de Maten (KOM!)

  In maart was de tweede editie van het multiculturele festival KOM! Er kwamen ruim 600 mensen uit veel diverse culturen. Dat is 50% meer dan vorig jaar. Het was dan ook gezellig druk. Klik hier voor meer sfeerfoto’s.
  Na een modeshow van kinderen uit 5 verschillende landen, opende de wijkwethouder Sunita Biharie het festival. Er was achtmaal een muzikaal en driemaal een dans optreden. De eetstands uit acht verschillende culturen werden druk bezocht. Maar ook verhalen en gedichten over Natuur, Cultuur en Diversiteit werden goed beluisterd. Er werd enthousiast gediscussieerd tijdens een rondetafelgesprek o.l.v. IVN over ’wat betekent de natuur voor jou’. Voor de kinderen was er een divers programma met schilderen, boetseren, gezicht schminken en haar extensie zetten. Veel mensen bleven kijken naar de schilderdemonstratie en het sneltekenen van kunstenaars van galerie ArtFra. Kortom een prachtige en heel gevarieerde dag met veel blije bezoekers. Volgend jaar weer een KOM!

  Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

  Rouwverwerking m.b.v. foto’s

  In september en oktober 2023 is er in diverse ruimtes in De Drie Ranken een fotoserie geëxposeerd van Tom Schoemaker. Tom heeft deze fotoserie gemaakt na het overlijden van zijn geliefde vrouw. Bij elke foto heeft hij een passende tekst gevonden. Om toelichting te kunnen geven bij zijn werk heeft Tom in samenwerking met VonC twee avonden georganiseerd in De Drie Ranken. Deze avonden zijn o.a. aangekondigd op de website van De Drie Ranken, in de weekbrief en in de wijkkranten van september en oktober.
  Op 20 september heeft Tom zijn verhaal kunnen vertellen aan een groep van ongeveer 20 mensen. Hij is geïnterviewd door Vincent Althof. Dit was zeer boeiend. Na het interview konden mensen in 2/3-tallen langs de foto’s en hun toelichting lopen. Ze kregen daarbij passende vragen mee om met elkaar in gesprek te gaan. Dit was een mooie manier om nog beter naar de foto’s te kijken. Naast vertellen over zijn werk wilde Tom mensen ook graag zelf laten ervaren hoe foto’s een rol kunnen spelen bij het omgaan met rouw. Op 25 oktober kwam hij een workshop geven. Hij legde uit hoe je met een foto een verhaal kan creëren door er iets aan toe te voegen of het juist vanuit een aparte hoek te fotograferen. Hier mochten de aanwezige deelnemers vervolgens mee aan de slag. Helaas waren dat er slechts twee. Hierdoor had Tom echter wel alle gelegenheid om deze mensen te begeleiden. De ruimtes die met behulp van subsidie van de stichting Huis van Ontmoeting beschikbaar waren gesteld zijn daarbij goed gebruikt. Het werd als zeer interessant ervaren. Enkele foto’s zullen te zien zijn bij All Souls All Mates (zie ook deze website).

  Initiatievenregeling Gemeente Apeldoorn

  All Souls All Mates (ASAM) 2023

  Op vrijdagavond 3 november vond All Souls All Mates plaats. Een sociaal wijk-verbindend event in De Maten aan de Eglantierlaan waarbij duizenden kaarsjes aangestoken werden door wijkbewoners. Behalve de kaarsjes waren er allerlei andere activiteiten waarbij mensen werden uitgenodigd om te delen wat leeft aan verdriet en goede herinneringen aan dierbaren. Voor alle activiteiten is de toegang laagdrempelig en vrij van kosten.

  Opbouw van het evenement begon ’s morgens vanaf 9:00 uur. Door de dag heen waren 109 vrijwilligers actief. Overdag werd tussen het winkelend publiek gelopen met een bak waarop tientallen kaarsjes branden. Mensen werden uitgenodigd (en maakten hiervan gebruik) om een kaarsje aan te steken voor een dierbare. Visitekaartjes werden uitgedeeld met daarop de vraag ‘Voor wie steek jij een kaarsje aan?’. Mooie gesprekken volgden.

  All Souls All Mates begon met het LichtUur om 19:00 uur in de volledig bezette kerkzaal van De Drie Ranken. Dit is een bijeenkomst met muziek, voordracht, verhalen en film, gelinkt aan een thema rond afscheid en rouw. Het thema van dit jaar was: ‘Als je nou eens niet kon sterven’. Om 20:00 uur werd buiten in de voortuin begonnen met het aansteken van de 6700 kaarsjes, een karwei dat met hulp van honderden wijkbewoners, geen karwei blijkt te zijn maar een mooie happening. Er waren ook diverse andere activiteiten. Zo kon er een herinneringstekst over een gemiste dierbare worden getoond op de Twitter Wall. De Spiegeltent bood een individuele (of met z’n tweetjes) ervaring van ontelbare kaarsjes die, weerkaatst door spiegels rondom, rivieren van licht vormden. Bij de vijver De Oversteek kon men een bootje voorzien van een kaarsje en van een naam. Emotioneel was het om het bootje een duwtje te geven en los te laten. In het All Souls All Mates café was livemuziek en zang. Daar kon een drankje worden genuttigd en kon men zitten. Aan het eind van de kaarsenactie werd gezamenlijk het lied ‘You’ll never walk alone’ gezongen. Een kaarsje branden is inmiddels een breed gangbare vorm om betrokkenheid uit te drukken. We willen met dit event, en alle activiteiten er omheen, uitdrukken dat samenleven bestaat bij de gratie van aandacht voor elkaar, saamhorigheid en onderlinge zorg. Daar hoort ook bij dat je stil staat bij mensen die gestorven zijn, of die om welke reden dan ook in je gedachten zijn.

  Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

  Werkgroep OGJG (Oud Geleerd Jong Gedaan) Apeldoorn

  Jaarverslag 2023

  De Landelijke Stichting OGJG organiseert interactieve, activerende en toegankelijke collegereeksen voor senioren. Deze colleges worden gegeven door studenten van HBO en Universiteit die in de laatste fase van hun studie zitten. De werkgroep “Apeldoorn” die bestaat uit drie personen, valt onder de landelijke stichting OGJG. De landelijke stichting rekruteert de student/docenten en draagt een student/docent alsmede het onderwerp voor aan de werkgroep. De werkgroep betaalt voor deze activiteiten een bijdrage aan de Stichting OGJG. De onderwerpen zijn zoals het overzicht hieronder laat zien zeer divers.

  De werkgroep organiseert als regel drie collegereeksen per jaar. Elke reeks bestaat uit 4 colleges die op de donderdagmiddagen worden gegeven. De werkgroep gebruikt hiervoor een ruimte in De Drie Ranken, de PKN kerk in de Maten. In het verslagjaar werden ook weer drie collegereeksen georganiseerd t.w.

  Februari :  “Natuur in Nederland; nut en nadelen”,    met 35 deelnemers
  April:     “Politiek, in Nederland en internationaal”,  met  25 deelnemers
  Oktober:  “ Zwaartekracht onzichtbaar, maar overal”  met 31 deelnemers

  De entreeprijs bedraagt per reeks (dus 4 colleges) € 25,00 en kan, wegens het verkrijgen van een subsidie Gebiedsparticipatie van de Gemeente Apeldoorn, al jarenlang op hetzelfde niveau worden gehouden.

  Aan het eind van elke reeks wordt door de werkgroep een schriftelijke enquête gehouden. Aan de deelnemers wordt gevraagd op een twaalftal punten, met als categorieën “presentatie,” lokaliteit” en “beeld en geluid” een beoordeling te geven. Het primaire doel hiervan is een verbetering van de kwaliteit van de colleges. De gemiddelde score over het verslagjaar ligt, op een schaal van 1 tot 10, rond de 8,5. Apeldoorn  december 2023

  Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

  LEESKRINGEN

  Er zijn twee kringen van elk 13-15 mensen. Daar worden per jaar vier boeken gelezen. Het project wordt geleid door een gepensioneerde docent Nederlands van De Heemgaard.

  De Nederlandse literatuur staat centraal. Er worden boeken gelezen en besproken van Nederlandse auteurs die in de laatste paar jaar zijn verschenen. Dat waren in het afgelopen jaar “Wormmaan” van Mariken Heitman (verschenen in 2021), “Phoenix, de memoires van Abel Sikkink” van Bert Wagendorp (2022), “Beitelaar” van Ted van Lieshout (2022) en “Wat stilte wil” van Arthur Japin (2022).

  Aan het begin van een seizoen is bekend welke vier boeken aan de orde zullen komen en ook wanneer welk boek in de kring zal worden besproken. Ongeveer een maand voor de bespreekdatum krijgen zij een blad met 20 tot 30 mogelijke gespreksvragen en ook een aantal recensies van dat boek toegestuurd via de e-mail. Tijdens de kringbijeenkomst wordt het boek dan besproken aan de hand van een aantal van die gesprekspunten naar keuze van de deelnemers.

  De kringbijeenkomsten (op de woensdagmiddag en de donderdagavond) verlopen altijd in een goede sfeer. Serieuze en soms diepgaande discussies worden regelmatig afgewisseld met momenten waarin er voldoende ruimte is voor humor en vrolijkheid. De deelnemers ervaren dat zij door de gesprekken en ook door de vooraf toegestuurde vragen de besproken boeken beter begrijpen, c.q. meer kunnen waarderen.

  Omdat niet alle deelnemers de te bespreken boeken willen aanschaffen en de openbare bibliotheek van de betreffende boeken meestal ook maar een beperkt aantal exemplaren beschikbaar heeft, is het soms voor de deelnemers lastig om op tijd over een boek te kunnen beschikken. De mogelijkheid die de subsidie dit jaar bood om van elk boek een aantal exemplaren aan te schaffen hielp om dit probleem te verlichten.

  Helaas lukte het dit jaar niet om één van de auteurs van de besproken boeken op een openbare avond uit te nodigen. Vooral de veel hogere dan begrote kosten van zo’n avond vormden een belemmering. Er wordt geprobeerd om dit in het volgende seizoen voor een breder publiek te organiseren.

  De leeskringen voorzien in een behoefte. De deelnemers vinden het fijn om in een ontspannen sfeer zich met elkaar te verdiepen in een goed, maar niet altijd gemakkelijk boek. De discussies naar aanleiding van een gelezen boek geven hun veel meerwaarde.

  Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

  Digicoach: Project Digitalisering De Maten

  In dit project worden ouderen (60+ ers) geholpen die moeite hebben met de digitale wereld. In het verleden waren het met name jongeren die de senioren hielpen, door de grote wachtlijst zijn de digi coaches nu ook (jong) volwassenen. De stap naar bestaande digitaliseringsprojecten blijkt voor deze groep ouderen vaak te groot. Digicoach is om twee redenen een uniek project. 1. Het is één-op-één; senior met eigen digicoach. 2.Het is in principe bij de senior thuis. Door financiële ondersteuning van Huis van Ontmoeting is het gratis. Dit project is een samenwerkingsverband tussen welzijnsorganisatie Stimenz en de jeugddiaconie van de geloofsgemeenschap De Drie Ranken. In het najaar van 2023 waren we gevraagd om een presentatie te geven van ons project bij de open dag van Stimenz. Het project is gestart in het najaar van 2021. Tot nu toe zijn er dankzij dit project 36 senioren geholpen! In 2022 is er een samenwerking gestart met ROC Aventus Apeldoorn. Daardoor kunnen enkele 2e en 3e jaars MBO studenten tijdens een keuze stage de rol van digicoach vervullen. Dit jaar zijn we bezig de samenwerking uit te breiden met andere instanties waardoor we de hulpvraag nog beter kunnen uitvoeren. Het is de bedoeling om 2x per jaar een serie digitale begeleiding voor senioren van 6-8 weken te starten. Volgende serie staat gepland in het voorjaar van 2024.

  Gebiedsparticipatie Gemeente Apeldoorn