Projecten 2023

  De volgende activiteiten zijn in 2023 met behulp financiële ondersteuning van de stichtingen HVO en andere instanties tot stand gekomen.

  Voorlichting “Omgaan met dementie”

  Op maandagmiddag 20 maart is in de Huiskamer van De Drie Ranken de voorlichtingsmiddag “Omgaan met dementie” gehouden. Deze middag was georganiseerd door de pastorale teams van De Drie Ranken in samenwerking met   Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Veluwe.

  De voorlichting is die middag verzorgd door Marie-José Andringa en Marleen Onclin van deze laatste organisatie. Ook waren er nog twee andere vrijwilligers van deze organisatie meegekomen die achter een tafel met veel informatiemateriaal hebben gestaan voorafgaande aan de voorlichting, in de pauze en na afloop. Van deze informatietafel is heel goed gebruik gemaakt.

  Om 14.00 uur was de Huiskamer van De Drie Ranken goed bezet met tegen de 50 bezoekers. Ds. Ad Wijlhuizen opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom aan alle bezoekers en met name aan de voorlichters van Alzheimer Nederland.

  De dames Andringa en Onclin gaven afwisselend de voorlichting, gebruik makend van een PowerPoint-presentatie op een groot flatscreen. In hun voorlichting zaten veel praktische voorbeelden over omgaan met mensen met (beginnende) dementie vooral gericht op hele dagelijkse omstandigheden. Na de pauze was er ruim gelegenheid om vragen te stellen, waarvan royaal gebruik werd gemaakt.

  Rond 16.15 uur werden de dames door Hans Hulst, coördinator van een van de pastorale teams, bedankt met een bloemetje voor hun heldere verhaal met vele bruikbare tips.

  De middag heeft volledig voldaan aan de verwachtingen. Voor de pastorale teams ligt er nu een vervolgvraag: hoe kunnen wij een dementievriendelijke kerk worden. Welke stappen zijn daarvoor nodig.

  subsidieregeling Inwonersinitiatieven

  Ontmoetingsplek De Druif: Huiskamer in De Drie Ranken in De Maten

  Ontmoetingsplek De Druif biedt een plek voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht en ontmoeting. Na een voorzichtige start op 16 april 1991 is inloophuis De Uitkijk, zoals het toen heette, inmiddels uitgegroeid tot  Ontmoetingsplek De Druif, een begrip voor velen.  We maken gebruik van de uitnodigende, sfeervolle Huiskamer in De Drie Ranken. De Huiskamer is goed bereikbaar via de ingang aan het Violierenplein en heeft van buitenaf een uitnodigend karakter. Het is een vanzelfsprekende plek voor ontmoeten, verbinden, omzien naar elkaar en zingeving.’ Met deze tekst op de website nodigt De Druif bezoekers vanuit de hele wijk nu al voor het 32ste jaar buurtgenoten uit die behoefte hebben aan contact, een gesprekje met een gastvrouw/ -heer of om samen met anderen een kop koffie te drinken.

  Voor het jaarverslag 2022 Klik hier

  Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

  Groene Weekend

  Met behulp van een 25-tal vrijwilligers werd er tijdens het ‘Groene Weekend’ op

  vrijdagavond 31 maart en op zaterdag 1 april een programma neergezet wat gericht was op duurzaamheid en duurzaam leven.

  Op vrijdagavond kwamen ongeveer 100 mensen uit De Maten en Groot Zonnehoeve luisteren naar een lichtvoetig cabaret met als thema klimaatproblematiek en duurzaamheid. De voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ werd verzorgd door verhalenverteller Kees Posthumus en de veelzijdige muzikant Henk van Glabbeek. Het was een speels programma waarin de pracht van de natuur werd gevierd en de zorgen over het klimaat werden gedeeld. En praktisch: hoe kunnen wij ons inzetten voor een duurzame toekomst.

  Op zaterdag 1 april was er van 9:30 tot 16 uur in het gebouw van De Drie Ranken een grote Groenmarkt met plantjes, zaadjes enz. De wijkwethouder Sunita Biharie opende de Groenmarkt. Doordat het erg slecht weer was moest de plantjesmarkt noodgedwongen binnen in De Drie Ranken worden houden. Desondanks kwamen er ongeveer 120 mensen. Er waren zeer veel plantjes en stekjes gebracht, die vlot van de hand gingen. Er was voldoende ruimte voor informatieve gesprekken met de standhouders op gebied van duurzame energie, leven zonder afval en tweehandskleding, Er was een ‘groene ‘lunch’ en een door IVN georganiseerde wandeling naar de Heemtuin in het Matenpark. Ondanks de regen waren de deelnemers hier erg enthousiast over.

  Initiatievenregeling Gemeente Apeldoorn

  Kleurrijk Ontmoeten in de Maten (KOM!)

  In maart was de tweede editie van het multiculturele festival KOM! Er kwamen ruim 600 mensen uit veel diverse culturen. Dat is 50% meer dan vorig jaar. Het was dan ook gezellig druk. Klik hier voor meer sfeerfoto’s.
  Na een modeshow van kinderen uit 5 verschillende landen, opende de wijkwethouder Sunita Biharie het festival. Er was achtmaal een muzikaal en driemaal een dans optreden. De eetstands uit acht verschillende culturen werden druk bezocht. Maar ook verhalen en gedichten over Natuur, Cultuur en Diversiteit werden goed beluisterd. Er werd enthousiast gediscussieerd tijdens een rondetafelgesprek o.l.v. IVN over ’wat betekent de natuur voor jou’. Voor de kinderen was er een divers programma met schilderen, boetseren, gezicht schminken en haar extensie zetten. Veel mensen bleven kijken naar de schilderdemonstratie en het sneltekenen van kunstenaars van galerie ArtFra. Kortom een prachtige en heel gevarieerde dag met veel blije bezoekers. Volgend jaar weer een KOM!

  Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

  Digicoach: Project Digitalisering De Maten

  In dit project zijn jongeren de coach van senioren met beperkte digitale vaardigheden. De stap naar bestaande digitaliseringsprojecten blijkt voor deze groep ouderen vaak te groot. Digicoach is een uniek project. Het is gericht op de individuele hulpvraag van de senior. Het is één-op-één; senior met eigen digicoach. Het is in principe bij de senior thuis. De achterliggende gedachte is dat jongeren ouderen helpen. Door financiële ondersteuning van Huis van Ontmoeting is het gratis. Dit project is een samenwerkingsverband tussen welzijnsorganisatie Stimenz en de jeugddiaconie van de geloofsgemeenschap De Drie Ranken. Het project is gestart in het najaar van 2021. Het gaat nu het 3e seizoen in Tot nu toe zijn er dankzij dit project 36 senioren geholpen! In 2022 is er een samenwerking gestart met ROC Aventus Apeldoorn. Daardoor kunnen enkele 2e en 3e jaars MBO studenten tijdens een keuze stage de rol van digicoach vervullen. Het is de bedoeling om 2x per jaar een serie digitale begeleiding voor senioren van 6-8 weken te starten. Volgende serie staat gepland in september 2023.

  Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

  Rouwverwerking m.b.v. foto’s

  In september en oktober 2023 is er in diverse ruimtes in De Drie Ranken een fotoserie geëxposeerd van Tom Schoemaker. Tom heeft deze fotoserie gemaakt na het overlijden van zijn geliefde vrouw. Bij elke foto heeft hij een passende tekst gevonden. Om toelichting te kunnen geven bij zijn werk heeft Tom in samenwerking met VonC twee avonden georganiseerd in De Drie Ranken. Deze avonden zijn o.a. aangekondigd op de website van De Drie Ranken, in de weekbrief en in de wijkkranten van september en oktober.
  Op 20 september heeft Tom zijn verhaal kunnen vertellen aan een groep van ongeveer 20 mensen. Hij is geïnterviewd door Vincent Althof. Dit was zeer boeiend. Na het interview konden mensen in 2/3-tallen langs de foto’s en hun toelichting lopen. Ze kregen daarbij passende vragen mee om met elkaar in gesprek te gaan. Dit was een mooie manier om nog beter naar de foto’s te kijken. Naast vertellen over zijn werk wilde Tom mensen ook graag zelf laten ervaren hoe foto’s een rol kunnen spelen bij het omgaan met rouw. Op 25 oktober kwam hij een workshop geven. Hij legde uit hoe je met een foto een verhaal kan creëren door er iets aan toe te voegen of het juist vanuit een aparte hoek te fotograferen. Hier mochten de aanwezige deelnemers vervolgens mee aan de slag. Helaas waren dat er slechts twee. Hierdoor had Tom echter wel alle gelegenheid om deze mensen te begeleiden. De ruimtes die met behulp van subsidie van de stichting Huis van Ontmoeting beschikbaar waren gesteld zijn daarbij goed gebruikt. Het werd als zeer interessant ervaren. Enkele foto’s zullen te zien zijn bij All Souls All Mates (zie ook deze website).

  Subsidieregeling Gebidsparticipatie