Pionier

Fokko Woldendorp

1953-2019

Fokko Woldendorp beheerde vele jaren de Wijkkas van onze geloofs­gemeenschap. Hij was al vóór 2018 geïnteresseerd om financiering van activiteiten van De Drie Ranken ook buiten de kerk te zoeken. Enerzijds wilde hij graag zoveel mogelijk de bijdrage laag houden voor activiteiten bestemd voor gemeenteleden.

Anderzijds zag hij als man van de cijfers scherp dat er wel steeds kosten gemaakt werden (onder andere energie­lasten) waar te weinig inkomsten tegen­over stonden, zoals huur­­­­inkomsten.
Hij wilde een gastvrije gastheer zijn voor alle mensen uit de wijk, maar onderkende ook dat er niets mis mee was om na te denken over ene stichting ‘Vrienden van’. Die stichting zou dan bestemd zijn voor mensen die weliswaar geen lid zijn van de geloofs­gemeen­schap, maar die wel sympathie hebben voor het gedachtegoed en de idealen.

Hij heeft voor dat doel zelfs de eerste voorstellen voor een folder geschreven. Samen met hem hebben we in 2017 een subsidie aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn voor Ontmoeting en Ondersteuning van en door vrijwilligers.
Om allerlei redenen is dat toen mislukt. Hij liet zich daardoor echter niet ontmoedigen. Mede daardoor zijn de stichtingen opgericht. En hoe mooi is het dan, dat hij vlak voordat hij overleed deze stichtingen ook nog een financieel zetje in de rug heeft meegegeven door een geweldige gift!