Projecten 2022

De volgende activiteiten zijn in 2022 met behulp financiële ondersteuning van de stichtingen HVO en andere instanties tot stand gekomen.

“Eet-Mee”, een gratis-maaltijden-project voor inwoners van De Maten met een minimum inkomen of met eenzaamheid. Pilotfase

Het “Eet-Mee´ pilot project richt zich op minima, mensen die het financieel niet redden en moeten bezuinigen op eten. Daarnaast staan het open voor mensen die zich eenzaam voelen en graag eens samen met anderen aan tafel zitten. In de pilot, die medio september 2022 gestart is, wordt er om de veertien dagen op donderdag een gratis maaltijd aangeboden. Doel is om de maaltijden, bij voldoende belangstelling en voldoende vrijwilligers, het volgende jaar 2023 wekelijks te gaan aanbieden. De maaltijden zijn gratis; voor degenen die het kunnen dragen staat er een vrijwillige bijdragen pot. De kosten van de maaltijden (€ 2,50 p.p.) worden zo laag mogelijk gehouden. Het project maakt gebruik van de keuken en de Huiskamer van het gebouw van De Drie Ranken.   Doordat de pilot zo goed loopt, wordt het ook duidelijk dat er bij de toenemende aantallen bezoekers essentiële zaken ontbreken in de inventaris van de keuken van De Drie Ranken. Daardoor moet er nu geïmproviseerd worden met noodoplossingen. Daarom dient stichting Huis van Ontmoeting een subsidieverzoek in voor aanvulling van de keukeninventaris om de pilot veilig af te kunnen ronden. Dan kan de ‘Eet-Mee’ werkgroep in 2023 verder gaan met een wekelijkse activiteit voor 50 bezoekers.

Initiatievenregeling Gemeente Apeldoorn

Levend Kerstverhaal 2022

Op kerstavond vond in en rond De Drie Ranken het Levend Kerstverhaal plaats. Met zo’n 80 vrijwilligers (koorleden, spelers, figuranten, musici, ondersteuners) werden drie vertellingen neergezet. De ‘vertellingen’ vonden plaats om 18.30, 19.30 en 20.30. Eenmaal binnengelaten kwam men in een omgebouwde hal die de sfeer van een oosters stadje moest uitstralen. Een profeet riep z’n profetieën uit over de mensen, terwijl gidsen de mensen in stilte binnenlieten in een zo goed als donkere kerkzaal met strobalen als centrum. Hier was het helemaal stil. Een enkele kaars brandde. Dan is er een enkel koorlid, gekleed in een pij, die een kaars aansteekt en begint ‘als alles duister is’ te zingen…zowel het lied als het kaarslicht zwellen aan tot een geheel. Dan ontvouwt zich het verhaal. Een verteller heet welkom en zegt de mensen aan wat voor een bijzondere avond dit is….afwisselend komen de hoofdrolspelers voorbij, terwijl elke scene wordt afgesloten met een (over-)bekend kerstlied dat ieder mee kan zingen. Op de muur verschijnen geprojecteerde sfeerbeelden van sterren in de nacht en schapen op het veld. Na een klein half uur komen Jozef en Maria met het kindje binnen en gaan zitten op één van de strobalen. Een engel leest in een paar verzen het kerstevangelie voor. Tijdens de slotliederen wordt iedereen uitgenodigd langs Jozef, Maria en het kind te trekken. Daarna verlaat iedereen, langs een andere weg, de kerkzaal en komt in de huiskamer waar glühwein, chocomel en kerstkransjes zijn. Er komen die avond ongeveer 550 bezoekers. Het merendeel is niet bekend als kerkganger. In die zin heeft het levend Kerstverhaal voldaan aan zijn intentie: kerst toegankelijk maken voor een breed publiek. Voor meer foto’s: Klik hierop.

Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

Fietsend verdiepen in verduurzaming

Op zondag 15 mei 2022 hebben meer dan 50 mensen kennis gemaakt met enkele duurzame projecten in en rond Apeldoorn. Zij deden dit door in groepen een fietstocht van ongeveer 25 kilometer te rijden waarbij zij onderweg diverse informatiepunten bezochten. De fietstocht was georganiseerd vanuit De Drie Ranken en vond plaats in samenwer­king met IVN-Apeldoorn en energie coöperatie De-A.
De tocht stond vermeld in een mooi vormgegeven informatieboekje en voerde o.a. langs zonneparken, een pand vol innovatieve energieoplos­singen en enkele natuurprojecten. Bij de diverse punten werd uitleg gegeven en konden vragen worden gesteld. Ook werd een bezoek gebracht aan de Stadsakkers aan de rand van de wijk Zuidbroek. Dit is in 2013 gestart als biologisch tuin-zorgproject en biedt dagbesteding aan diverse mensen. Hier gaven enthousiaste vrijwilligers een rondleiding over het terrein.
Bij terugkeer in De Drie Ranken konden de deelnemers napraten onder het genot van een hapje en drankje verzorgd door het Apeldoornse bedrijf Zwamboon. Dit bedrijf richt zich op de productie van zogenoemde vlees-opvolgers. Er waren enthousiaste reacties over de leerzame en mooie tocht waarin veel is geleerd en gehoord over verduurzaming.

Subsidieregeling
Gebiedsparticipatie

Kleurrijk Ontmoeten in de Maten (KOM!)

Zaterdag 23 april organiseerde Stichting Huis van Ontmoeting samen met heel vele anderen een dag van ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen. Ontmoeten rond een breed scala aan activiteiten: muziek, dans, lekkere hapjes, kinderactiviteiten en gedichten en verhalen. Op dit geslaagde eendaagse festival  kwamen meer dan 450 mensen voor een korte wereldreis. Ze ontmoetten zo diverse culturen in Apeldoorn. Klik hier voor meer info over deze activiteit.

Dit project werd gefinancierd door:

Subsidieregeling
Gebiedsparticipatie

DIGICOACH

In dit project zijn jongeren de coach van senioren met beperkte digitale vaardigheden.  De stap naar bestaande digitaliseringsprojecten blijkt voor deze groep ouderen vaak te groot. Digicoach is een uniek project. Het is gericht op de individuele hulpvraag van de senior. Het is één-op-één: senior met eigen digicoach. Het is in principe bij de senior thuis. En door financiële ondersteuning via Huis van Ontmoeting is het gratis. Na een geslaagde reeks in najaar 2021 is er in voorjaar 2022 een nieuwe groep van 16 senioren gestart. Er is in 2022 een samenwerking gestart met ROC Aventus Apeldoorn. Daardoor kunnen enkele 2de jaars MBO studenten tijdens een keuze stage de rol van digicoach vervullen.  Het is de bedoeling om 2x per jaar een serie digitale begeleiding voor senioren van 6-8 weken te starten. Volgende serie gepland in oktober 2022.

Subsidieregeling
Gebiedsparticipatie

Oud Geleerd, Jong Gedaan

Drie maal per jaar organiseren we een serie van vier collegereeksen met thema’s waar we in deze wereld mee bezig zijn. Behandelde thema’s zijn bijvoorbeeld:  ‘De Grondwet’, ‘Biotechnologie’, ‘De aarde uit balans’ en ‘Hoe zag het leven er 100 jaar geleden uit’.   Klik voor meer info over OGJG.

Het thema van oktober 2022 is “De Wonderenwereld van taal – taalwetenschap”. Bent u nieuwsgierig naar hoe taal ‘werkt’? Wilt u graag weten hoe taal en cultuur invloed hebben op hoe mensen de wereld zien en hoe baby’s leren praten? Bent u benieuwd naar hoe mensen één of meerdere vreemde talen leren spreken en hoe spreekwoorden ontstaan? Krijg antwoorden op deze en andere vragen in de collegereeks ‘De wonderenwereld van taal’! In deze collegereeks wordt u door studentdocent Emma van Kampen meegenomen in tal van talige onderwerpen en zult u verrast worden door de vele bijzondere kanten van taal. Deze reeks vindt plaats op donderdag 6, 13, 20 en 27 oktober 2022 van 15.30 u. tot 16.30 u. Inloop vanaf 15.00 u. Klik hier voor meer info over deze reeks.

Initiatievenregeling
Gemeente Apeldoorn

All Souls All Mates

Op zaterdagavond 29 oktober 2022 zijn in een sociaal wijk-verbindend event in De Maten aan de Eglantierlaan duizenden kaarsjes aangestoken. Het is de tiende keer dat All Souls All Mates plaats heeft gevonden. De kaarsjes hebben in de mooie gemeenschaps-tuin van de Drie Ranken aan de Eglantierlaan gestaan. Er was plek voor 7000 kaarsjes en allerlei activiteiten die mensen hebben uitgenodigd om te delen wat leeft aan verdriet en goede herinneringen aan dierbaren. All Souls All Mates begon met het LichtUur om 19:00 uur in de kerkzaal. Dit is een tedere bijeenkomst met muziek, voordracht, verhalen en film, gelinkt aan een thema rond afscheid en rouw. Om 20:00 uur is het aansteken van de 7000 kaarsjes gestart, een karwei dat met hulp van vele wijkbewoners, geen karwei blijkt te zijn maar een mooie happening. Om 21:00 was de activiteit afgelopen. Voor beide activiteiten was de toegang laagdrempelig en vrij van kosten.

Op de website van de Drie Ranken staat de ‘Gedachtenispagina’. Daar kun je een herinneringstekst achterlaten over een dierbare. Deze tekst is tijdens de kaarsenactie getoond op de Twitterwall. Je kon de tekst ook twitteren naar #AllMates en natuurlijk kon je ook ter plekke, op de avond van All Souls All Mates een tekst doorgeven. En vergeet ook niet de ‘hemelpost’ brievenbus, die staat (overigens het hele jaar door) klaar in de tuin voor het ontvangen van berichten die anders onbestelbaar zijn.

In het All Souls All Mates-café kon je genieten van elkaars gezelschap, van het zicht op de kaarsjes, de Twitterwall, van de Spiegeltent en nog meer bijzondere activiteiten en, uiteraard, van de live muziek. Voor een foto impressie: klik hierop.

Subsidieregeling
Gebiedsparticipatie

FEEL concerten

Het woord FEEL refereert aan ‘voelen’ of ‘gevoel’, welke door het beleven van muziek en het vertellen van verhalen wordt gestimuleerd. De doelgroep wordt gevormd door iedereen, jong en oud, die wil genieten van muziek en verhalen/gedichten, alle bewoners van De Maten. Er worden vijf concerten per jaar georganiseerd op zondagmiddagen met verschillende vormen en genres, zoals: jazz piano en zang, kleinkunst en zang, zeemansliederen, blaaskwintet, klassieke muziek met als thema de Passietijd, folk muziek en de stadsdichter. Per concert komen er 30-40 mensen.

Programma herfst 2022 en voorjaar  2023:

  • 25 september 2022.   Ticket to life – Eline Scholten, Singer/Songwriter onder begeleiding van DirkJan Thiesheffer, piano
  • 13 november 2022 . Coincidences, folkrock band               
  • 29 januari 2023. Jasper Witteveen, zang
  • 19 maart 2023  Blaasquintet, Oostenwind
Initiatievenregeling Apeldoorn

Ontmoetingsplek De Druif: Huiskamer in De Maten

De Druif biedt al 32 jaar een plek voor iedereen in De Maten die behoefte heeft aan aandacht en ontmoeting. Er wordt gebruik gemaakt van de uitnodigende, sfeervolle Huiskamer in het gebouw van De Drie Ranken. Deze is goed bereikbaar via de ingang aan het Violierenplein en heeft van buitenaf een uitnodigend karakter. Het is een vanzelfsprekende plek voor ontmoeten, verbinden, omzien naar elkaar en zingeving.

Tijdens coronatijd en enige maanden erna bleef De Druif met beperkte toegang open. Mede daardoor was 2022 een overgangsjaar. Het aantal bezoekers was daardoor in het eerste half jaar wat meer beperkt, maar in totaal zijn er ruim 4150 bezoekers geweest.  Er waren 22 gastvrouwen betrokken bij De Druif. (helaas tot nu toe geen gastheren). Zij ontvangen de bezoekers, schenken een kopje koffie. Schuiven aan voor een gesprek en geven aandacht waar dat nodig is. Het streven van de begeleidingscommissie is om wat jongere gastvrouwen aan te trekken. In de eerste helft van 2023 zullen deze gastvrouwen getraind worden voor de in het nieuwe gebouw van De Drie Ranken veranderde werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Regelmatig komen bezoekers binnen die door maatschappelijk werk of hun huisarts naar De Druif zijn verwezen. Het omgekeerde gebeurt ook, als gastvrouwen merken dat er meer aan de hand is, verwijzen zij ook door naar de gepaste instanties.

Subsidieregeling Gebiedsparticipatie