ANBI

­Stichting Huis van Ontmoeting en Stichting Vrienden van Huis van Ontmoeting zijn in het bezit van de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en geeft donateurs en sponsors de mogelijk­heid om hun gift af te trekken van de inkomsten- of vennootschaps­belasting. De ANBI is toegekend per 16 mei 2018.