Stichting Vrienden van Stichting Huis van Ontmoeting

Doel: het ondersteunen van de stichting ‘Stichting Huis van Ontmoeting’ en alles wat dit bevordert in de ruimste zin van het woord.
De Stichting  wil dit doel verwezenlijken door het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van Stichting Huis van Ontmoeting.  De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorzien werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Huis van Ontmoeting heeft vijf onbezoldigde leden waarvan er tenminste drie bij voorkeur betrokken dienen te zijn bij de wijkgemeente De Drie Ranken:

Voorzitter: Steven Gerritsen

Secretaris: Bart Maessen

Penningmeester: Henk Bijl

Op grond van artikel 5 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen bestuurslid doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting.
Op grond van artikel 4.8 van de statuten ontvangen de leden van het bestuur geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.
De stichting voldoet aan haar publiciteitsplicht en communiceert mede door middel van informatie over plannen en projecten via deze website.

Secretariaat postadres:
Adelbrechtgaarde 4, 7329 AT Apeldoorn

Secretariaat email adres:
info@vriendenhvo.nl
https://stichtinghvo.nl/vvhvo/

KvK nummer: 71694676
RSIN: 858813476
IBAN: NL30 INGB 0009 1129 21

Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door verwerven van subsidies, donaties, schenkingen, etc. Er zal actieve geldwerving plaatsvinden bij individuen én ondernemers. Financiële verantwoording wordt afgelegd middels Jaarstukken.

I N  M E M O R I AM

Op 20 mei j.l. overleed ons bestuurslid,

Niels Nieuwenhuizen

Niels maakte ruim drie jaar deel uit van het bestuur van de stichting Vrienden van de stichting Huis van Ontmoeting. In eerste instantie vervulde hij de functie van secretaris, waar hij zich na enige twijfel met volle overgave voor inzette. Later nam hij wat gas terug en droeg zijn taak over, maar bleef aan als bestuurslid. Niels was een positief ingestelde man en droeg dat ook over op de overige bestuursleden. Hij had een frisse humor en bleef geloven in herstel van die verschrikkelijke ziekte die hem was overkomen. Hij werd schoon verklaard, maar begin 2022 kreeg hij bericht dat de ziekte zich weer had geopenbaard en dat men eigenlijk niets meer voor hem kon doen.

Dat was een donderslag voor Niels en Miranda maar ook voor hun gezin, familie, vrienden  en voor ons als bestuur. Niels bleef echter positief en wilde doorgaan met zijn leven. Ook wilde hij als bestuurslid aanblijven.

Het laatste half jaar werd het steeds moeilijker en kreeg de ziekte hem steeds meer in de greep. Hij had nog wel een paar wensen, die hij deels kon meemaken, hoewel zijn krachten afnamen.

Op 26 mei j.l. hebben we in een dankdienst voor zijn leven afscheid van Niels genomen. Wij zullen hem enorm missen en hij zal in liefdevolle herinnering in onze gedachten zijn en blijven,

Het bestuur van de stichting Vrienden van de stichting Huis van Ontmoeting.