Stichting Vrienden van Stichting Huis van Ontmoeting

Doel: het ondersteunen van de stichting ‘Stichting Huis van Ontmoeting’ en alles wat dit bevordert in de ruimste zin van het woord.
De Stichting  wil dit doel verwezenlijken door het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van Stichting Huis van Ontmoeting.  De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorzien werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.

Het bestuur van de Stichting Vrienden Huis van Ontmoeting heeft vijf onbezoldigde leden waarvan er tenminste drie bij voorkeur betrokken dienen te zijn bij de wijkgemeente De Drie Ranken:

Voorzitter: Steven Gerritsen

Secretaris: Bart Maessen

Penningmeester: Henk Bijl

Algemeen bestuurslid:
Jeanneke Leferink Verhoeven

Op grond van artikel 5 van de statuten en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen bestuurslid doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting.
Op grond van artikel 4.8 van de statuten ontvangen de leden van het bestuur geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.
De stichting voldoet aan haar publiciteitsplicht en communiceert mede door middel van informatie over plannen en projecten via deze website.

Secretariaat postadres:
Adelbrechtgaarde 4, 7329 AT Apeldoorn

Secretariaat email adres:
info@vriendenhvo.nl
https://stichtinghvo.nl/vvhvo/

KvK nummer: 71694676
RSIN: 858813476
IBAN: NL91INGB0104996323

Financieel wordt dit mogelijk gemaakt door verwerven van subsidies, donaties, schenkingen, etc. Er zal actieve geldwerving plaatsvinden bij individuen én ondernemers. Financiële verantwoording wordt afgelegd middels Jaarstukken.