Projecten 2021

De volgende activiteiten zijn in 2021 met behulp financiële ondersteuning van de stichtingen en andere instanties tot stand gekomen. Ondanks alle beperkingen door de corona gezocht naar wat wel kan:

DIGICOACH

In dit project zijn jongeren de coach van senioren met beperkte digitale vaardigheden.  De stap naar bestaande digitaliseringsprojecten blijkt voor deze groep ouderen vaak te groot. Digicoach is een uniek project. Het is gericht op de individuele hulpvraag van de senior. Het is één-op-één: senior met eigen digicoach. Het is in principe bij de senior thuis. En door financiële ondersteuning via Huis van Ontmoeting is het gratis. In juni/juli is er succesvol  een pilot gedaan. Er wordt nu met een nieuwe groep senioren gestart in oktober.

Dit project wordt gefinancierd door:

subsidieregeling gebiedsparticipatie

FEEL concerten

Deze zondagmiddag concerten beginnen weer in september 2021!

Vanwege de COVID-19 maatregelen was het sinds december 2020 helaas niet mogelijk de concerten reeks door te laten gaan. Maar nu zijn er weer mogelijkheden om een nieuwe serie FEEL concerten ‘coronaproof’ te organiseren: maximaal 60 bezoekers, 1,5 m. afstand.

  • 19 september 2021: Charlotte Glorie, zang en kleinkunst, ter gelegenheid van de openingsweek van De Drie Ranken 2x concert. Start om 14.30 en om 16.00 uur.
  • 14 november 2021: Gijs van Schoonhoven, improvisatie op orgel bij geluidloze (stomme ) film “Steamboat Bill”.

In 2022 gaan we verder op de volgende zondagmiddagen: 16 januari, 10 april, 12 juni, 25 september en 20 november.

Charlotte Glorie – kleinkunst

Dit project wordt financieel gesteund door:

initiatievenregeling apeldoorn

LHBTI-ouderen

De LHBTI-ouderen (Roze 50+) Apeldoorn organiseert maandelijkse bijeenkomsten met als doel het tegengaan van vereenzaming en het in contact brengen met andere LHBTI-ouderen (veelal alleenstaanden). Daarbij is de verwachting dat buiten deze bijeenkomsten contacten ontstaan om elkaar te ontmoeten. De groep werkt onder de paraplu van de Stichting Roze 50+ Nederland, die is voortgekomen uit een samenwerking met de ANBO en het COC Nederland.
In 2021 en 2022  worden een aantal dag- en avondbijeenkomsten georganiseerd.

Dit project wordt financieel gesteund door:

initiatievenregeling apeldoorn

Oud Geleerd, Jong Gedaan:
collegereeksen met thema’s waar we in deze wereld mee bezig zijn: meer info

Dit project wordt financieel gesteund door:

initiatievenregeling apeldoorn

Groene voortuin:
Een voor alle inwoners van de wijk de Maten toegankelijke ‘Groene Voortuin’ bij de Drie Ranken, waardoor bijdrage aan biodiversiteit en vitaliteit: meer info

Dit project wordt financieel gesteund door:

initiatievenregeling apeldoorn

Reparatiecafé:

Dé plek voor reparatie van kapotte huishoudelijke artikelen en/of huisraad: meer info
Dit project wordt financieel gesteund door:

All Souls All Mates

All Souls All Mates vond dit jaar plaats op zaterdag 30 oktober in de mooie gemeenschaps-tuin van de Drie Ranken aan de Eglantierlaan. Als vanouds begon de kaarsenactie All Souls All Mates met het LichtUur om 19:00 uur in de kerkzaal. Een tedere bijeenkomst met muziek, voordracht en film, rond het thema ‘Wat ik je nog had willen zeggen’. Om 20:00 uur opende wethouder Cziesso de kaarsenactie door een brievenbus voor ‘hemelpost’ in gebruik te nemen. Deze brievenbus heeft een vaste plek gevonden in de gemeenschapstuin. Mensen worden uitgenodigd zelf een ‘hemelkaartje’ te posten in deze brievenbus. Erg leuk was om te zien dat deze activiteit terug kwam tijdens de kaarsenactie in ‘Het Rustpunt’.

Na het bevlogen openingswoord begon het aansteken van de 7000 kaarsjes, een karwei dat met hulp van vele wijkbewoners, geen karwei blijkt te zijn maar een mooie happening! Om 21:00 was de activiteit afgelopen. Het was goed om te zien dat vele mensen hebben gedeeld wat leeft aan verdriet en goede herinneringen aan dierbaren. Zowel de kaarsenactie All Souls All Mates als ook de brievenbus voor de ‘hemelpost’ zijn financieel mede mogelijk gemaakt door stichting Huis van Ontmoeting.

Dit project wordt financieel gesteund door:

Stichting Huis van Ontmoeting
Initiatieven regeling