Projecten 2021

De volgende activiteiten zijn in 2021 met behulp financiële ondersteuning van de stichtingen en andere instanties tot stand gekomen. Ondanks alle beperkingen door de corona gezocht naar wat wel kan:

Oud Geleerd, Jong Gedaan:
collegereeksen met thema’s waar we in deze wereld mee bezig zijn: meer info

Dit project wordt financieel gesteund door:

Initiatievenregeling van de Gemeente Apeldoorn

We juichen het toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn. Zeker als het gaat om initiatieven die van Apeldoorn een nog mooiere, leukere, betere en socialere plek maken om te wonen. We streven naar een gemeente waar iedereen mee kan doen. Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen en kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.

Groene voortuin:
Een voor alle inwoners van de wijk de Maten toegankelijke ‘Groene Voortuin’ bij de Drie Ranken, waardoor bijdrage aan biodiversiteit en vitaliteit: meer info

Dit project wordt financieel gesteund door:

Initiatievenregeling van de Gemeente Apeldoorn

We juichen het toe als inwoners zich inzetten voor Apeldoorn. Zeker als het gaat om initiatieven die van Apeldoorn een nog mooiere, leukere, betere en socialere plek maken om te wonen. We streven naar een gemeente waar iedereen mee kan doen. Dat geldt in het bijzonder voor volwassenen en kinderen voor wie dit minder vanzelfsprekend is.

Reparatiecafé:
de plek voor reparatie van kapotte huishoudelijke artikelen en/of huisraad: meer info
Dit project wordt financieel gesteund door:

De Haëlla Stichting (info@haella.nl ) steunt wereldwijde, kleinschalige initiatieven, waarvan de doelgroep direct profijt heeft en waarbij vrijwilligers betrokken zijn. Projecten die een startsubsidie behoeven om slagkracht te ontwikkelen. Bijzondere projecten die zich nog moeten bewijzen en voor andere fondsen misschien te risicovol zijn. Projecten op de volgende gebieden: Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en Duurzaamheid)