Kerst komt naar je toe – 24 december 2020

Waar er eerst werd ingezet op het organiseren van een ‘Levend Kerstverhaal in het Matenpark’, bleek dat de organisatie alles moest omgooien vanwege de zeer strikte corona-maatregelen. Uiteindelijk was de activiteit dus een andere dan de oorspronkelijke, maar wel met dezelfde intentie: mensen met elkaar en het kerstverhaal verbinden. Het is gelukt om met de ter beschikking gestelde middelen deze geheel andere invulling te realiseren.

Op donderdag 24 december is er online een kerstfilm gepresenteerd met als titel “Zoekers in de Maten”, in samenwerking met Don Bosco, Stimenz, bewonerscommissie Warenargaarde, pioniersplek De Vuurplaats en  de geloofsgemeenschap De Drie Ranken, gericht op alle inwoners van de wijk.

In de film kwamen drie symbolen naar voren:
– 1,5 meter engelenslinger als symbool van verbinding.
In totaal zijn er 4000 slingers verspreid in de wijk. Dat zijn maar liefst 40.000 engeltjes! De slingers zijn verspreid over 8 scholen, door de ReadShop in winkelcentrum Eglantier, aan leden van de 3Ranken gemeenschap, Verzorgingstehuizen en voedselbanken. Tevens waren de slingers los op te halen in het gebouw van de 3Ranken. Ruim 100 watervaste Anderhalvemeter Engelslingers zijn opgehangen in en rond het winkelcentrum Eglantier. Kunstenares Ingrid Arensen heeft een bijzondere ‘Wees gegroet’ Kerstengel gemaakt, bedoeld als inspiratie en verbinding.

Deze Anderhalvemeter Engel actie is mogelijk gemaakt door fondsenwerving gedaan door stichting Huis van Ontmoeting. Financiële ondersteuning is gegeven door gemeente Apeldoorn vanuit haar Initiatievenfonds, Missionair Fonds van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en door stichting Huis van Ontmoeting.
– Kerstkaarsje als symbool van licht in donkere dagen.
– Oxalis bolletje (=geluksklaver in de volksmond) als teken van hoop op een nieuwe toekomst.

 • Samenwerking en verbinding in de wijk
  Omdat door de corona maatregelen een kerst-wandeling door het Matenpark niet mogelijk was, heeft de organisatie een kerst-film gemaakt. Dat was voor het eerst! Zie onderstaande hyperlink:
  https://www.youtube.com/watch?v=FdHHOgy8OhY&t=7s
  Ook nu is dit weer gedaan in samenwerking met bovengenoemde organisaties.

Dit jaar is er een uitnodiging voor de film samen met de bovengenoemde symbolen bezorgd bij de  woonzorgcentra de Matenhof en Berghorst, bij alle leerlingen van 8 KBS en PCBO basisscholen in de wijk en bij alle leden van geloofsgemeenschap De Drie Ranken. Zo heeft dit initiatief ervoor gezorgd dat mensen met elkaar en met het kerstverhaal werden verbonden.

 • Vrijwilligers en deelnemers
  Er waren al met al bijna 100 vrijwilligers actief bij dit evenement betrokken:
  – 45 vrijwilligers die 4000 enveloppen moesten voorzien van een flyer, kaarsje en een Oxalis bolletje.
  – 35 vrijwilligers die de enveloppen naar de 8 scholen, de 2 woonzorgcentra en de leden van De Drie Ranken brachten.
  – 20 vrijwilligers die als spelers, technici, catering en schmink de film mogelijk maakten.
 • Foto impressie
  links boven: klaarmaken van enveloppen met symbolen die verwijzen naar het Kerstverhaal;
  rechts boven: opnemen van filmscene over ‘Drie Wijzen’ op de Eglantier (voor Sillie’s);
  links onder: de ‘professor ‘ die adviezen geeft waar in de Maten te zoeken naar licht en hoop;
  onder midden: scene over de herders, bij de bronzen ezels in het Matenpark
  rechts onder: de ‘anderhalve meter engel’ met tekst over de kerstdroom: ‘wij verkopen geen vruchten, maar zaden die jezelf kunt zaaien’.