Groene voortuin

De Drie Ranken gaat voorjaar 2021 een 350m2 ‘groene tuin’ aanleggen aan de Eglantierlaan. Deze is toegankelijk voor alle inwoners van de wijk De Maten. In de tuin vindt natuurlijke afwatering plaats door een waterdoorlatende half-verharding. De keuze van de beplanting wordt bepaald door droogtebestendigheid en biodiversiteit (insecten, vlinders, bijen, etc.). Er worden bomen geplant om een aantrekkelijke leefomgeving voor vogels te creëren.

Een groene tuin is een duurzame tuin, en dat gaat dubbel op: een vol begroeide en schaduwrijke tuin is minder gevoelig voor droogte en de planten zullen dus langer mooi en gezond blijven.  Bovendien nemen de planten bij overvloedige regenval ook veel water op, wat een gezonde bodem bevordert en het riool ontlast. Op verschillende manieren duurzaam dus.

We verwachten dat mensen uit de wijk de Maten elkaar hier in een mooie omgeving kunnen   ontmoeten of persoonlijk even een rustmoment kunnen inlassen en genieten van de kleurige bloemen en planten.

We hopen dat men in deze bio-diverse en kleurrijke tuin kan genieten van de insecten, de verschillende seizoenen ervaren en in gesprek kan gaan met elkaar. Daarnaast willen we bevorderen dat er in de open ruimten van deze tuin activiteiten voor de gehele wijk kunnen worden georganiseerd.

Door het realiseren van deze ‘Groene Voortuin’ ontstaat er ook een kans om verdere betrokkenheid in de wijk de Maten te vergroten met biodiversiteit en droogtebestendigheid van aanplant.

Apeldoorn – Wethouder Wim Willems bij kerk de Drie Ranken. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl