Oud geleerd Jong Gedaan 2020

Voor senioren die meer cognitief uitdagende activiteiten willen volgen, organiseert de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (OGJG)   interactieve colleges. Deze colleges worden gegeven  door   studenten zodat generaties worden verbonden  en kennis wordt gedeeld . Persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd.

De  werkgroep Apeldoorn van de landelijke  stichting OGJG heeft in 2020, ondanks Covid-19, twee series  van ieder vier interactieve colleges van één uur gerealiseerd:  één over ICT (introductie, digitale beveiliging, ICT in de zorg, ICT sociaal in 21ste eeuw) en één over Strafrecht in Nederland (bronnen van strafrecht, rechten van de verdachte, hoogte van de straffen in NL en elders, Europese Hof, bestaat levenslang?). Het maximale aantal deelnemers is in 2020 , mede door Covid-19, vastgesteld op 30. Daardoor is er goede interactie mogelijk tussen de deelnemers en de student-docent. Voor de colleges wordt ruimte gehuurd in de PKN kerk De Drie Ranken in de Maten. Om de deelname aan de colleges financieel aantrekkelijk te houden wordt de werkgroep financieel ondersteund door  “Stichting Het Huis van Ontmoeting”.  Hierdoor kon de entreeprijs voor elke reeks op € 20,00 worden gehouden; dit is inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst.

Aan het eind van elke reeks is door de werkgroep onder de deelnemers een tevredenheidsonderzoek gehouden. De gemiddelde waardering (op een tienpuntenschaal) lag voor alle collegereeksen hoog, respectievelijk 8.1.

Bij over-intekening krijgen senioren voorrang boven niet senioren.