Stichting Huis van Ontmoeting

Op 16 mei 2018 heeft De Drie Ranken twee Stichtingen opgericht: de Stichting Huis van Ontmoeting (HvO) en de Stichting Vrienden van Huis van Ontmoeting (VHvO).

Zij hebben als doel de activiteiten in De Drie Ranken, die staan voor: welzijn, ontmoeting en zingeving voor alle mensen in de wijk de Maten financieel mogelijk te maken en te continueren. Deze activiteiten zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging,  beperking of culturele achtergrond. Aanvraag voor ondersteuning, ook voor éénmalige activiteiten,  kan via ‘Projecten

De beide Stichtingen hebben geen winstoogmerk en staan los van de exploitatie van het kerkelijk centrum De Drie Ranken.

Stichting Huis van Ontmoeting
Vrienden van Stichting Huis van Ontmoeting

Logo Huis van Ontmoeting

Het Logo  is een vertaling van de intentie en doelstelling van het Huis van Ontmoeting

  • Het huis staat voor het “huis van ontmoeting”
  • De benen symboliseren dat je er altijd binnen kan lopen.
  • Iedereen is welkom.
  • En het mooiste is: je wordt gezien! De ogen zijn heel duidelijk in het huis aanwezig.

En dat is juist wat veel mensen tegenwoordig nodig hebben. Gezien worden. Daarom is dit zo treffend. Elkaar zien, ontmoeten in het huis.

Wat ook opvalt: het is een heel kleurrijk huis. Iedereen heeft zijn/haar eigen verhaal. Wanneer we open staan, hoor je de meest bijzondere verhalen. Pas dan heb je door hoe kleurrijk onze samenleving is.